Ovjera

Ovjera

Provjera certifikacije

Ovaj alat za pretraživanje omogućit će vam da potvrdite status certifikacije pojedinca. Upit će vratiti samo imena osoba koje imaju certifikat ACTIVE.

Pretraga po nazivu

Traži certifikat